Haziran 14, 2024

Bakan Fatih Kacır: ‘Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası’nı ilan ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, “TÜBİTAK ve sektör temsilcilerinin birlikte hazırladığı karbon emisyonu açısından öne çıkan ve ekonomimiz için kritik 6 sektöre odaklandığımız ‘Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası’nı ilan ediyoruz.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “TÜBİTAK ve sektör temsilcilerinin birlikte hazırladığı karbon emisyonu açısından öne çıkan ve ekonomimiz için kritik 6 sektöre odaklandığımız ‘Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası’nı ilan ediyoruz. Yol haritalarımız kapsamında demir çelik, alüminyum, çimento, kimyasallar, plastik ve gübre sektörlerinde sanayi kuruluşlarımızın teknolojik ihtiyaçlarını tespit ettik.” dedi.

Bilişim Vadisi’nde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Ödül Töreni’ne katılan Kacır, son yıllarda dünyanın çalkantılı ve zorlu bir dönemden geçtiğini, salgınlarla, savaşlarla, ekonomik ve jeopolitik krizlerle küresel dengelerin yeniden şekillendiğini söyledi.

Kacır, geçmişin serbest ticaret savunucularının korumacı politikalara yöneldiğini, ticarette yaşanan bloklaşmanın, tedarik zincirlerinde daralmaları ve kopmaları da beraberinde getirdiğini kaydetti.

Bu durumun, küresel ticarette yeni rota arayışlarını hızlandırdığına dikkati çeken Kacır, “Bu noktada ülkemiz, son 21 yılda inşa ettiği güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, AR-GE ve inovasyon ekosistemiyle güvenli bir liman oldu. Nitekim birçok ülke ekonomisinin daralma yaşadığı böylesi bir dönemde bile Türkiye büyüme trendini son 13 çeyrektir ve son 13 yıldır kesintisiz sürdürdü. 254 milyar dolar ihracatla tarihi bir rekora imza attı.” diye konuştu.

“Türkiye artık küresel bir teknoloji ve üretim üssüdür”

Kacır, bu gurur tablosunun, Türk sanayisinin üretmeye, katma değer ve istihdam oluşturmaya devam etmesiyle mümkün olduğunu vurgulayarak, “Türkiye artık sanayisi, üretim kapasitesi, AR-GE ve inovasyon altyapısı, nitelikli iş gücü ve üç kıtayı birleştiren stratejik konumuyla küresel bir teknoloji ve üretim üssüdür. Bir dönem en temel savunma sanayi ürünlerini bile ithal ederken bugün insansız hava aracı üretiminde dünya birincisiyiz. 60 yıllık hayalimiz, doğuştan elektrikli ve akıllı milli otomobilimiz Togg yollarda. Güneş panellerinde, ticari araçlarda, beyaz eşyada Avrupa’nın en büyük üreticisiyiz. Tam bağımsız Türkiye yolunda emin adımlarla ve kararlılıkla yürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ülke üretiminin lokomotifi organize sanayi bölgelerinin, bu yolculuktaki büyük güçleri olduğuna değinen Kacır, şöyle devam etti:

“1960’lı yıllarda adımları atılan OSB uygulamalarımız, bugün ülke sathına yaygınlaşmış ve planlı sanayileşme politikalarımızın odak noktasına yerleşmiştir. Bakanlık olarak üretimde ‘ben de varım’ diyen tüm yatırımcılarımız için OSB’lerimizde altyapısı hazır sanayi parselleri sunuyoruz. Tek durak ofis hizmetleriyle yatırımcılarımızın, ruhsat, izin ve abonelik gibi işlemlerini hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Üretim faaliyetlerini daha verimli bir şekilde sürdürmelerine imkan veriyoruz. 2023 yılı yatırım programında yer alan OSB’lerimizdeki 167 yatırım projesi için bugüne kadar 9,8 milyar lira harcama gerçekleştirdik. OSB’lerimizde üretim yapan firmalarımız için yatırım teşvik sistemimizde bir alt bölge desteklerinden yararlanma imkanı sunuyoruz. OSB’lerimizde gerçekleştirilecek 316 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 3 bin 715 proje için 2023’te yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bugüne kadar kalkınma ajanslarımız, OSB’lere yönelik yürütülen 496 projeye 2 milyar 900 milyon lira kaynak sağladı. Günümüz ekonomisinin rekabetçi yapısında öne çıkmanın yolu, güçlü üretim altyapısıyla birlikte yetkin AR-GE ve inovasyon kabiliyetlerine sahip olmaktan geçiyor. Bu kapsamda OSB’lerimizin yalnızca üretimin değil, yenilikçi teknolojileri geliştirmenin de adresi olması büyük önem taşıyor.”

Bakan Kacır, OSB’lerin bünyesinde yer alan 636 AR-GE ve tasarım merkeziyle katma değerli üretimin yanında olduklarını anlatarak, “Tüm bu destekler neticesinde OSB’lerimiz büyümeye ve gelişmeye, istihdamın ve ihracatın öncüsü olmaya devam ediyor. Son 21 yılda, OSB sayısını 192’den 353’e, OSB’lerimizde çalışan sayısını 415 binden 2,5 milyona, üretimdeki parsel sayısını 11 binden 58 bine hep birlikte çıkardık. İhracat yapan OSB firmalarımız 10 binin üzerinde.” bilgilerini verdi.

Ülkede sanayi alanlarını daha da büyütmek, sanayicilerin yatırım yeri taleplerini en uygun koşullarda hızla cevaplayabilmek adına yeni adımlar atmaya devam edeceklerini dile getiren Kacır, halihazırda ülke yüzölçümünün binde 3,5’i düzeyinde olan planlı sanayi alanlarını, ülke yüzölçümünün yüzde 1’i düzeyine çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.

Kacır, hazırlamakta oldukları Sanayi Alanları Master Planı ile planlı sanayi alanlarının genişleme ve kurulum çalışmalarını, tren yolu, kara yolu ve liman bağlantılarıyla birlikte tasarlayacaklarını, hızlı sanayileşmenin önünü açmak adına kamu-özel işbirliğini de içeren alternatif finansman modellerini harekete geçireceklerini anlattı.

“Mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrenci sayısı 190 bine ulaştı”

Sanayinin nitelikli çalışan ihtiyacını karşılayacak adımları attıklarını, gençleri sektörlerin gerektirdiği becerilerle donatmak ve istihdama katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile “Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü”nü hayata geçirdiklerini aktaran Kacır, OSB’lerde yer alan 91 meslek lisesi ve 19 meslek yüksekokulunun nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamakta önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Kacır, 81 ilde 258 sanayi bölgesinde, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Büroları oluşturduklarını, OSB’lerin tamamının en az bir mesleki ve teknik anadolu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleştiğini, mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrenci sayısının 190 bine ulaştığını bildirdi.

Bu merkezler sayesinde sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirdiklerini, bu yıl kalkınma ajanslarının temasını “Genç İstihdamı” olarak belirlediklerini anlatan Kacır, OSB’lerdeki insan kaynağı ve aranan eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik projelere ajansların 100 milyon lira kaynak aktardığını söyledi.

Kacır, istihdamı güçlendirici politikalarla eş zamanlı olarak inovasyonu, katma değeri yüksek üretimi önceleyen adımları attıklarını vurgulayarak, bu vesileyle sanayicileri üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdikleri “Sektör Kampüste” programına katılmaya davet etti.

Bakan Kacır, 89 firma ve 83 üniversiteyi eşleştirdikleri bu programda 10 binden fazla üniversite öğrencisinin yapay zeka, endüstride dijital dönüşüm ve ileri imalat uygulamaları gibi alanlarda en güncel bilgileri sektör profesyonellerinden öğrendiğini, firmaların, gelişen teknolojilere yönelik ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde aktif rol üstlendiğini dile getirdi.

Kacır, imalat sanayisinin dijital dönüşüm ekseninde kendini yenilemesinin rekabetçiliğini sürdürmesi açısından oldukça önemli olduğundan, model fabrikalarıyla firmaları verimlilik ve dijitalleşme odaklı geliştirilen öğren-dönüş programları uyguladıklarından bahsederek, “4’ü OSB’lerimiz bünyesinde olmak üzere 8 model fabrikamızda 2 bin 500’den fazla firma, deneyimsel eğitim, proje uygulama ve öğren-dönüş programlarından istifade etti.” dedi.

Yeni kuracakları 6 model fabrikayla bu sayıları yükseltmeyi amaçladıklarını belirten Kacır, OSB’leri “yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına” da dönüştürmek için gayret gösterdiklerini anlattı.

Kacır, yakın zamanda Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemini devreye aldıklarını, mevcut durumda 16 OSB’nin uygunluk değerlendirme süreci kapsamında TSE tarafından denetlendiğini, aynı zamanda OSB’lerin temel ve yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası ile 300 milyon dolar bütçeli “Türkiye Yeşil OSB Projesi”ni başlattıklarını ifade etti.

OSB’lerde yeşil ve teknolojik çözümler içeren projeleri, 3 yılı geri ödemesiz 13 yıl vadeli finansman mekanizmalarıyla desteklediklerini belirten Kacır, program kapsamında 40 OSB’ye toplam 52 yeşil yatırım projesi için finansman desteği sunduklarını kaydetti.

Kacır, Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmalarından en fazla etkilenecek sektörler arasında yer alan çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile karbonsuzlaşma yol haritaları hazırladıklarını, bu dört öncelikli sektöre yönelik alternatif teknolojileri, gerçekleşecek emisyon azaltımlarını, yatırım ihtiyaçlarını ve politikaları dikkate alarak Türkiye sanayisi için bir rehber niteliğinde olan “Sektörel Yol Haritaları”nı oluşturduklarını söyledi.

“Katma değerli üretimle kalkınan Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa ediyoruz”

Bakan Kacır, yakın dönemde de Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programlarını hayata geçireceklerini, yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarını öncelikli yatırım konuları arasında değerlendireceklerini, güçlü şekilde teşvik edeceklerini ifade etti.

Bugün kamuoyuyla iki önemli gelişmeyi daha paylaşacaklarını dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

“TÜBİTAK ve sektör temsilcilerinin birlikte hazırladığı karbon emisyonu açısından öne çıkan ve ekonomimiz için kritik 6 sektöre odaklandığımız ‘Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası’nı ilan ediyoruz. Yol haritalarımız kapsamında demir çelik, alüminyum, çimento, kimyasallar, plastik ve gübre sektörlerinde sanayi kuruluşlarımızın teknolojik ihtiyaçlarını tespit ettik. Bunun yanında Dünya Bankası ile 450 milyon dolar bütçeli ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ni devreye alıyoruz. Bu kaynağın 175 milyon doları, TÜBİTAK tarafından sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik AR-GE ve yenilik faaliyetlerini desteklemek üzere kullandırılacak. 250 milyon dolarının ise KOSGEB tarafından yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve sanayide makinelerin modernizasyonu gibi alanlarda yatırımlar için tahsis edilecek.”

Kacır, Bakanlık olarak yeşil dönüşüm farkındalığının artırılması ve yeşil dönüşüm çalışmalarının ulusal görünürlük kazanmasına yönelik faaliyetleri sürdüreceklerini vurguladı.

Türkiye’nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında büyümeye, kalkınma yolculuğuna devam ettiğinin altını çizen Kacır, “Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakmakta olduğumuz bu yıl, yeni bir geleceğin kapısını birlikte aralıyoruz. Katma değerli üretimle kalkınan Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa ediyoruz. Teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar lira olmak üzere üç yılda 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı da Türk sanayimize hayırlı olsun. Program; yatırımcılarımızın uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini kolaylaştıracak. Türkiye’mizin uluslararası rekabet gücünü artıracak ve milli ekonomimizin yükselişini destekleyecek.” ifadelerini kullandı.

Kacır, Bakanlık olarak teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacakları 1 milyar lira ve üzeri yatırım projeleri için 284 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün Listesi’ni ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesi’ni yayımladıklarını aktararak, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunu güçlendirecek bu programa 20 Aralık’tan itibaren “yatirimkredisi.sanayi.gov.tr” adresinden sanayicilerin başvurularınızı beklediklerini kaydetti.

Türkiye’nin kalkınması, güçlenmesi yolunda emek verenlere teşekkür eden Kacır, ödül alacak yıldız firmaları tebrik etti.

Kacır, konuşmasının ardından törende ödül alan firma yöneticilerine ödüllerini takdim etti.

Kaynak : AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir